Kinek kell fizetnie a regisztrációs adót?

Regisztrációs adót kell fizetni a gépjármű belföldön első alkalommal történő nyilvántartásba vételekor, vagyis a forgalomba helyezéskor. Regisztrációs adót nem csak a külföldről behozott autók esetében kell fizetni, hanem minden olyan személygépkocsi, lakóautó, motorkerékpár vonatkozásában is, amelyet először helyeznek forgalomba Magyarországon.

Na de kinek kell ezt az adót megfizetnie?

  • Annak a személynek, aki a tulajdonjog megszerzését igazoló dokumentumban új tulajdonosként van megjelölve, vagyis aki a forgalomba helyezést követően a törzskönyvben tulajdonosként szerepel. Lehet jogi személy, természetes személy, vagy akár jogi személlyel nem rendelkező szervezet is.

 

  • Az importőrnek abban az esetben, ha a forgalomba helyezést megelőzi a gépjármű importja, vagyis behozatala.

 

  • Az áfafizetésre kötelezett személy akkor köteles regisztrációs adót fizetni, ha a Közösségen belüli beszerzés megelőzi a forgalomba

 

  • helyezést. A Közösségen belüli beszerzés nem más, mint a tulajdonoskénti rendelkezési jog megszerzése a gépjármű felett, ami az autó behozatalával jár, melynek eredményeként a gépjármű a Közösség másik tagállamából belföldre kerül.

 

  • A gépjármű tulajdonosa, abban az esetben, ha a forgalomba helyezés átalakítás miatt történik.

 

  • Amennyiben az autó közös tulajdonban van, úgy a tulajdonostársak fizetik a regisztrációs adót, mégpedig a tulajdoni hányad arányában.

 

  • Ha az autó gépjárműflotta üzemeltető tulajdonában van, akkor a gépjárműflotta-üzemeltető viseli a regisztrációs adó költségét.